25 maj 2011

cytat: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Dlatego to figury odgrywają w kompozycjach tak ważną rolę, że masy, które je przypominają, od razu sugerują nam swoje napięcie kierunkowe w sposób jednoznaczny. Dlatego to, przy czysto abstrakcyjnych pierwotnie koncepcjach, pewne masy kompozycyjne przybierają postacie figur, zwierząt lub roślin, a inne, które mają być obojętne co do kierunków napięcia, np. tła, zwykle bywają zapełnione przedmiotami martwymi. To napięcie kierunkowe stanowi jeden z główniejszych elementów jedności, jeśli napięcia oddzielnych mas są należycie zgrupowane. Niezmiernie zawiła całość staje się od razu łatwą do scałkowania jako jedność, o ile dodamy poprzednio obojętnym masom znaki jednoznacznych kierunkowych napięć i odwrotnie.


Stanisław Ignacy Witkiewicz

15 maj 2011

cytat: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Zasadniczym momentem głębszego estetycznego zadowolenia jest samo scałkowanie danej wielości w jedności; na tym polega (a nie na odczytaniu anegdoty w obrazie, jak to sądzą niektórzy znawcy) zrozumienie danego dzieła Sztuki.


Stanisław Ignacy Witkiewicz