20 lip 2011

cytat: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Trzeba nauczyć ludzi patrzeć na kompozycję i harmonię barw niezależnie od przedmiotów. Ile wrażeń pozostaje nieprzeżytych, ile rozkoszy istotnych pozbawieni są ci, którzy patrzą na obrazy jedynie jako na ilustracje natury i szukają tylko tych obrazów, które te właśnie tylko wrażenia dać im mogą.(Stanisław Ignacy Witkiewicz)

10 lip 2011

cytat: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Kwiat w ornamencie wyrasta tak samo, jak w naturze; sens jego jedności jest jego sensem wewnętrznym. Ten sam kwiat jako część kompozycji formy nabiera sensu innego, zależnego od miejsca jego w danej kompozycji, w stosunku do całego układu, a nie tylko do samego siebie.(Stanisław Ignacy Witkiewicz)